ВОДОМЕРИ БЕЛАСИЦА

Характеристика

Сух водомер за студена или топла вода (1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", DN50, DN 100)

Комбинирани водомери (3/4")

Мокър водомер за студена или топла вода (3/4")

Стъкло за водомер БЕЛАСИЦА

Уплътнител за стъкло за водомер БЕЛАСИЦА.

Галерия