ВОДОМЕРИ B-METERS – ИЗЦЯЛО ПРОИЗВЕДЕНИ В ИТАЛИЯ

Характеристика

Едноструйни водомери със сух ролков брояч

Едноструйни водомери със сух ролков брояч за дистанционно отчитане

Многоструйни водомери

Волтманови водомери

Водомери за дистанционно отчитане

Системи за дистанционно отчитане

Галерия