ВЪЗДУХОВОДИ И ДИМООТВОДИ

Характеристика

Алуминиеви гофрирани въздуховоди

Неръждаем гофриран димоотвод

Неръждаема лента и скоби

Алуминиево тиксо за въздуховоди

Муфа за алуминиеви въздуховоди

Муфа за неръждаем гофриран димоотвод

Заключващ елемент за метална лента

Текстилно армирано тиксо

Галерия