ЗАВАРЪЧНИ КОНСУМАТИВИ SENRA

Характеристика

Припой твърд медно - фосфорен LCuP6 SENRA

Припой мек калаено - меден Sn97Cu3 SENTRA

Флюс - гел за мек припой SENTRA

Флюс - течен за мек припой SENTRA

Флюс тезчен за медни тръби FERE

Галерия