КОЛЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ

Характеристика

Профилен колектор

Профилен колектор с вентили и адаптори

Щампован колектор

Щампован колектор със сферични кранове

Колекторен накрайник - месинг

Колекторен нипел - месинг

Колекторна редукция - месинг

Колекторна тапа - месинг

Колекторни кутии за вграждане или външен монтаж