МАРКУЧИ

Характеристика

Маркуч за автоматична перална машина за чиста вода

Маркуч за автоматична перална машина за отходна вода

Гофриран маркуч за автоматична перална машина за отходна вода

Градински двуслоен армиран маркуч

Смукателен маркуч

Гофриран кондензационен маркуч

Маркуч за газ

Галерия