ПОМПИ И UPS-И

Характеристика

Циркулационна помпа WILO Star RSB с холендър

Циркулационна помпа WILO Star RS с холендър

Циркулационна помпа WILO Star-Z за рециркулация

Циркулационни помпи GRUNDFOS UPS - с холендър

Циркулационни помпи GRUNDFOS UPBASIC - с холендър

UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 7 Ah - BBPS 100

UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 7 Ah + изводи завъншен акумулатор - BBPS 100 E

UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 18 Ah - BBPS 100 M

UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 18Ah + изводи за външен акумулатор - BBPS 100 ME

UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 18 Ah за 170 W товар - BBPS 160 T

UPS за циркулационни помпи с вграден акумулатор 18 Ah за 170 W товар + изводи за външен акумулатор - BBPS 160 TE

UPS за циркулационни помпи с изводи за външен акумулатор за 200 W товар - BBPS 200 A

Външен акумулатор за BBPS 200 A - модел AK1265