ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГИ

Характеристика

BPH

Муфа

Муфа намалител

Муфа - нипел

Тройник

Тройник намалител

Кръстач

Капа

Тапа

Бърза връзка - Муфа, нипел, двойна

Нипел

Нипел - намалител

Муфа - нипел намалител

Коляно

Коляно - нипел

Водовземна скоба

Скоба за ремонт - малка

Холендър

Холендър - нипел

Галерия