РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ

Характеристика

Разширителни съдове за отворена система вертикален/хоризонтален - с обем: 8, 12, 18, 20, 50 л.

Разширителни мембранни съдове за затворена система - вертикални - с обем: 5, 8, 12, 24, 35 л.

Разширителни мембранни съдове за затворена система с подпора - с обем: 50, 80, 100, 140, 200, 250, 300, 500 л.

Галерия