СТОМАНЕНИ КОТЛИ ATMOS

Характеристика

Стоманен пиролизен котел на дърва ATMOS DC. - Мощности от 20 до 99 kW. Предлага се модел с предварителна подготовка за монтаж на пелетна горелка.

Стоманен пиролизен котел на дърва и въглища ATMOS Kombi C - Подходящ за сухи дърва и дървени брикети. Мощности от 20 до 448 kW.

Стоманен котел на пелети ATMOS D ... P - Мощности от 4 до 25 kW.

Стоманен котел на пелети и дърва ATMOS D ... P - Мощности от 9 до 45 kW.

Галерия