СТОМАНЕНИ КОТЛИ THERMOLUX

Характеристика

Стоманен котел на твърдо гориво с вентилатор SOLID STEEL - Стоманен котел с ръчно зареждане, подходящ за всички видове твърдо гориво. Максимална топлинна мощност от 18.5 kW до 232 kW.

Стоманен котел на твърдо гориво SOLID TITAN - Стоманен котел с ръчно зареждане, подходящ за всички видове твърдо гориво. Максимална топлинна мощност от 232 kW до 928 kW.

Стоманен котел на течно гориво и газ - Мощности от 70 до 2326 kW.

Галерия