Слънчеви колектори серия R5 с нагряваща тръба

Характеристика

Пластмасово тоалетни казанчета модел НП1

Пластмасово тоалетни казанчета - двустепенно

Капак седало релефен

Капак седало моноблок

Арматура за казанчета

Пластмасово тоалетни казанчета модел НП2

Пластмасово тоалетни казанчета модел ВП

Капак седало гладък

Пластмасова мивка

Пълнещо устройство запластмасово казанче