AРМАТУРА САКАР

Характеристика

Вентил радиаторен ъглов/прав

Вентил радиаторен ъглов/прав секретен

Вентил радиаторен ъглов/прав с адаптор

Вентил радиаторен ъглов/прав секретен с вентил

Вентил спирателен обикновен с изпускател

Възвратен вентил

Холендър радиаторен ъглов/прав

Сферичен кран

Сферичен кран с изпускател

Сферичен кран с холендър

Сферична канелка

Затварящ механизъм за спирателен вентил